Sportske Pripreme

Internet portal www.sportskepripreme.com je nastao usled potrebe sportskih klubova, trenera, i svih sportskih radnika, da na jednom mestu mogu naći sve što imje potrebno da se organizuju sportske pripreme. Sajt obuhvata prezentacije hotela, prevoznika, proizvođača sportske opreme i rekvizita, kampova i internacionalnih turnira, tako da se lako može pronaći sve što je potrebno za organizaciju priprema ili učestvovanje na nekom internacionalnom turniru.
Posetioci našeg sajta su: košarkaški, fudbalski, rukometni, odbojkaški i ostali klubovi iz naše zemlje, republika bivše Jugoslavije i regiona Balkana.
Naša ekipa permanentno radi na upoznavanju šire, ciljne javnosti (sportskih radnika) sa mogućnostima koje mogu dobiti korišcenjem ovog sajta.
Svaki naš klijent automatski dobija i mesto u štampanom mediju, kao svojevrsnom katalogu koji predstavlja ponudu sportskog turizma Jugoistočne Evrope. Do sada su objavljena dva izdanja kataloga – Katalog 2007 (tiraž 3000 kom), Katalog 2008 (tiraž 5000 kom) koji su distribuirani ciljnoj javnosti.

Ukoliko ste zainteresovani za besplatan primerak Kataloga 2008, pošaljite mail na office@sportskepripreme.com


Best Solutions vam po najvišim standardima može ponuditi ›
dizajn korporativnog identiteta
dizajn internet prezentacija
dizajn i izradu pozivnica, plakata i
flajera, blokova za pisanje...

vidi dalje