O nama

Kompanija The Best Solutions osnovana je u Beogradu, dana 20.11.2006. godine sa osnovnim ciljem da svoje radne napore usmeri ka razvijanju kongresnog i sportskog turizma na području Jugoistočne Evrope, fokusiranjem prvenstveno na elektronsko poslovanje i internet marketing, kao grane u usponu.

Globalni ciljevi naše kompanije su:

  • Podsticanje povećanog učešća zemalja u razvoju u svetskoj trgovini
  • Privlačenje inostranih klijenata na područje Jugoistočne Evrope koncentrisanjem kvalitetne ponude kongresnog i sportskog turizma
  • Unapređenje međunarodnih poslovnih odnosa
  • Podsticanje saradnje među članovima
Navedeni ciljevi jesu visoki, ali smatramo da filozofija našeg poslovanja zasnovana na globalnom pristupu tržištu uz pomoć internet tehnika i veština može omogućiti ostvarivanje tih ciljeva.

Kao rezultat, razvili smo internet servise:

Ciljevi pomenutih internet servisa:
Objedinjavanje ponude kongresnog i sportskog turizma na području Jugoistočne Evrope, kompletiranje svih neophodnih elemenata pri organizaciji poslovnih, odnosno sportskih događaja, zatim promovisanje, prezentovanje i prodaja ponude naših klijenata na globalnom tržištu.


Best Solutions vam po najvišim standardima može ponuditi ›
dizajn korporativnog identiteta
dizajn internet prezentacija
dizajn i izradu pozivnica, plakata i
flajera, blokova za pisanje...

vidi dalje